כלכלה ירוקה עם קבוצת בזן – הדרך לעתיד בר-קיימא

מהי כלכלה ירוקה ומדוע היא חשובה? כלכלה ירוקה היא גישה כלכלית המשלבת את העקרונות של פיתוח בר-קיימא, תוך שימת דגש על צמיחה כלכלית מאוזנת, שמירה על משאבי הטבע וצמצום ההשפעות השליליות על הסביבה. מודל זה מבקש ליצור איזון בין צרכים כלכליים, חברתיים וסביבתיים, ולהבטיח את רווחתם של הדורות הבאים. חשיבותה של הכלכלה הירוקה נובעת מההכרה […]