כל מה שחשוב לדעת על ירושה ללא צוואה

במקרה של פטירת אדם מבלי שהותיר אחריו צוואה, תהליך קביעת אופן חלוקת עיזבונו כפוף לדיני הירושות. חוקי העיירות משתנים לפי תחום השיפוט, אך בדרך כלל פועלים לפי הליך דומה כדי להבטיח חלוקה הוגנת של הנכסים בין יורשי המנוח. כאשר אדם נפטר ללא צוואה, נאמר שהעיזבון שלו הוא בעל כורחו. במקרים כאלה, העיזבון יעבור הליך צוואה, […]